Muller Martini Presto Saddle Stitcher, 2000

Kort tekst: 2 x hand feeders + 3 x 2 feeders, Cover Feeder, 3-Knife Trimmer, all 2001 - only 2.200 hours.

Tekstfelt:

2 x hand feeders + 2 x 2 feeders, Cover Feeder, 3-Knife Trimmer, all 2001 – only 2.200 hours.